» 21 oktober 2017

FC TWENTE BLIJFT IN EREDIVISIE

Redactie | 17-06-2016


ENSCHEDE - FC Twente blijft in de eredivisie. De beroepscommissie van de KNVB heeft de opgelegde straf van de licentiecommissie ongedaan gemaakt. FC Twente krijgt wel een boete van 181.000 euro. Dat heeft de KNVB officieel bekend gemaakt.

Schoon schip


De beroepscommissie heeft in tegenstelling tot de licentiecommissie de schoon-schipverklaring van FC Twente zwaar mee laten wegen in haar besluit. De beroepscommissie stelt dat als volgt: ‘Alhoewel de beroepscommissie de licentiecommissie op een aantal aspecten in het gelijk stelt, is er een cruciaal verschil in de interpretatie van de zogenoemde ‘schoon-schipverklaring’, die FC Twente in mei op verzoek van de licentiecommissie afgaf. Daarmee verklaarde de club dat het alle misstanden uit het verleden bij de licentiecommissie bekend had gemaakt.

Beoordeling


Volgens de beroepscommissie is met de schoon-schipverklaring bij FC Twente het vertrouwen gewekt dat de overtredingen die de club bekendmaakte in de periode tussen december 2015 en april 2016, niet zouden worden meegewogen in de beoordeling voor het behoud van de licentie. Terwijl de licentiecommissie dat wel deed.

Afweging


In december 2015 besloot de licentiecommissie dat FC Twente de licentie alleen kon behouden indien er volledig afgerekend werd met het verleden van de club. In de maanden daarna volgde er meer belastende informatie uit dat verleden. De conclusie van de beroepscommissie is dat FC Twente na het decemberbesluit volledig schoon schip maakte en dat de opgedoken belastende informatie daar een gevolg van is. Om die reden weegt de beroepscommissie die overtredingen niet mee in de afweging of FC Twente wel of niet de licentie mag behouden.

Hoogste boete


Wel bestraft de beroepscommissie vier overtredingen die tussen december en mei aan het licht kwamen met een boete. Gezien de ernst en het repeterende karakter van de begane overtredingen besloot de beroepscommissie voor elke overtreding de hoogst mogelijke boete van 45.250 euro op te leggen. Dit resulteert in een boete van in totaal 181.000 euro.

Graafschap


De beslissing dat FC Twente de licentie behoudt, heeft als gevolg dat de degradatie van De Graafschap gehandhaafd blijft.


« Terug