SeniorenWelzijn MVS


Wie zijn wij?
Wij zijn een non-profit welzijnsorganisatie (dochteronderneming van de holding Stichting Onder Een Dak) die zich inzet voor zelfstandig thuiswonende senioren (55+) in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Seniorenwelzijn ondersteunt  senioren om zich aan te passen aan de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven en de eigen regie te blijven voeren.

Wat doen wij?
Wij werken vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid (nadruk op: wat kan iemand nog wèl?), samenredzaamheid en ontmoeting. De cliënt (zowel de  kwetsbare als meer vitale senior), zijn netwerk, professionals, vrijwilligers en organisaties zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Vrijwilligers: Seniorenwelzijn werkt met de onmisbare inzet van ± 300 gewaardeerde vrijwilligers. Deze bieden wij  voldoening gevende vrijetijdsbesteding of werkervaring in een fijne omgeving, alsmede actieve begeleiding en deskundigheidsbevordering.

Activiteiten: Wij faciliteren laagdrempelige activiteiten voor  senioren.  In Vlaardingen o.a. in ontmoetingscentrum De Bijenkorf (Reigerlaan 100), maar ook op andere locaties (zie ons Activiteitenoverzicht 2019). Hierdoor blijven senioren actief en ontmoeten zij elkaar, wat eventuele gevoelens van eenzaamheid terugdringt.

Bewegen: Ook stimuleren wij mensen graag om (meer) te bewegen. Middels een aanbod aan gymnastiek, tai chi, yoga en bewegen op muziek/diverse vormen van dans maar ook door incidentele beweegworkshops zoals Valpreventie, cognitieve fitness e.d.

Visiteclubs (Plus): Voor de meer kwetsbare senioren zijn er de Visiteclubs (Plus): kleinschalige ontmoetingsgroepen.

Welzijn op Recept: Via doorverwijzing door een huisarts gaan onze welzijnsadviseurs 1 op 1 in gesprek met een mensen om te kunnen adviseren welke groepsactiviteit eventueel bij hen past, of dat men liever tijd samen met een maatje (vrijwilliger) met eenzelfde interesse, wil doorbrengen. Dit blijkt vaak net het “duwtje”  te zijn om iemand over de drempel te helpen weer  stappen te ondernemen.

Thuisadministratie: waar nodig kunnen wij (tijdelijk) hulp bij Thuisadministratie bieden.

Wijkpeil: Seniorenwelzijn inventariseert via het meetinstrument Wijkpeil  tijdens huisbezoeken de situatie en wensen van senioren op het gebied van wonen, werken, veiligheid en gezondheid. Doel is beter op deze behoeften te kunnen inspelen.Contactgegevens

Reigerlaan 100

3136 JK Vlaardingen

info@seniorenwelzijn.nl

010 - 248 68 88

www.seniorenwelzijn.nl

Locatie