Kip ik heb je!

12-03-2018 Nieuws Redactie

De Maassluissedijk. foto: Stadsarchief

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 12 maart 1896: Kip ik heb je!

Ter wille van een kip stonden ten slotte terecht  J. D., 19 jaar, schippersknecht en K. vd. B., 18 jaar, zonder beroep beiden te Vlaardingen. De kip, die hen voor den strafrechter bracht hadden zij den 7en Februari ten nadeele van J. Drop weggenomen. Beide beklaagden, die reeds meer voor de rechtbank verschenen, de 1e onderging kort geleden 1 maand gevangenisstraf wegens verduistering, en de 2e werd hedenmorgen tot 1 maand veroordeeld, bekenden.

In den avond van gemelden dag waren zij na voorafgemaakte afspraak naar een weiland aan den Maassluischendijk getogen, waar de 2e beklaagde uit een aldaar staand kippenhok een kip wegnam, en aan zijn collega overhandigde, die het dier den nek inkneep. Beiden geraakten van elkander af en de 1e beklaagde begaf zich met de kip naar de herberg 'het Fust', waar hij het dier voor 20 cents aan den getuige Mastenbroek verkocht. 

Het O. M. noemde beide beklaagden bij requisitoir eenvoudig onverbeterlijk. Had de 1e beklaagde, een jongen van 19 jaar niet minder dan 7 maal terechtgestaan, de 2e die heden reeds een vonnis tegen zich hoorde uitspreken, was tot nog toe driemaal veroordeeld, terwijl te zijnen laste nog drie verbalen op het parket berusten. Z. E. A. eischte de veroordeeling van elk der beklaagden tot 2 maanden gevangenisstraf.

Gerelateerd