Muziekcentrum OpMaat kan seizoen afmaken

18-01-2013 Nieuws Erik Meijer

Muziekcentrum OpMaat kan seizoen afmaken

VLAARDINGEN - De wethouders Van der Wees (Maassluis), Grijzen (Schiedam) en Robberegt (Vlaardingen) zijn in overleg met het bestuur en de directie van Muziekcentrum OpMaat in principe tot een oplossing gekomen voor de betalingsproblemen van de muziekschool. OpMaat kan doorwerken tot 1 juli 2013 en dat betekent dat het seizoen 2012 - 2013, op twee weken na, afgemaakt kan worden. OpMaat heeft in de begroting aanpassingen doorgevoerd in de kosten van de bedrijfsvoering. De gemeenten komen OpMaat tegemoet met verschillende maatregelen. Maassluis en Vlaardingen zien af van de terugvordering van het niet gebruikte deel van een vroegere subsidie (Maassluis € 4.000,- en Vlaardingen € 9.000,-). Van Schiedam krijgt OpMaat nog 10 procent subsidie van 2012. De gemeente Schiedam betaalt altijd 90 procent van de subsidie als voorschot en 10 procent rond juli/augustus van het volgende jaar. Deze wordt nu vooraf uitbetaald. Van de subsidie van 2013 krijgt OpMaat de gehele 100 procent vooraf. Daarnaast betalen de gemeenten in de maand mei 60 procent van de subsidie van juni uit, en de subsidie van de maand juli wordt in juni uitbetaald. Dit omdat OpMaat anders in mei in liquiditeitsmoeilijkheden komt door de verplichte betaling van vakantiegeld aan het personeel. Los van de bezuinigingen op de subsidie is er een liquiditeitstekort bij OpMaat. De vraag was of OpMaat het cursusseizoen 2012 - 2013 wel af kon maken. Het bestuur van OpMaat heeft waardering uitgesproken voor de wijze waarop de gemeentebesturen van Maassluis, Schiedam en Vlaardingen zich ingespannen hebben om tot dit scenario te komen. OpMaat gaat nu juridisch advies inwinnen over wat te doen na 1 juli 2013. De wethouders op hun beurt zijn OpMaat erkentelijk voor de wijze waarop het heeft meegedacht om tot dit resultaat te komen. De mogelijkheid om het cursusseizoen nagenoeg af te maken is in het belang van cursisten en medewerkers van het muziekcentrum.

Reacties