Vrees voor overlast ‘Polenflat’ houdt aan

18-01-2013 Nieuws Erik Meijer

Vrees voor overlast ‘Polenflat’ houdt aan

VLAARDINGEN - ,,Grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten (minimaal 130) in één gebouw en op nog geen 200 meter afstand van een flatgebouw met soortgelijke huisvesting is vragen om moeilijkheden.’’ In het kort was dit de kern van het betoog van een tweetal bewoners van de Westwijk die vlakbij de Valkenhof wonen. Op het Sprekersplein voorafgaand aan de raadscommissie waar over de huisvesting van arbeidsmigranten zou worden gesproken, luchtten zij hun hart. Kort geleden is er een klankbordgroep gevormd met zowel de gemeente Vlaardingen als bewoners van de Westwijk. In de vergaderingen van deze klankbordgroep wordt geprobeerd gezamenlijk oplossingen voor mogelijke problemen zoals overlast, parkeerproblemen en andere zaken te vinden. Op donderdag 17 januari was de gemeenteraad aan zet om wethouder Hans Versluijs hier vragen over te stellen. Versluijs benadrukte de goede afspraken die er zijn gemaakt met woningcorporatie Waterweg Wonen en de betrokken uitzendbureaus. ,,We hebben arbeidsmigranten nodig, ook in de toekomst om arbeidsplaatsen te bezetten die anders onbezet blijven. Over de ‘goede afspraken’ die gemaakt zijn vertelde Versluijs onder meer: ,,Met de uitzendbureaus is afgesproken dat het aantal auto’s dat meekomt uit het land van herkomst, tot een minimum beperkt wordt. Het gaat dan om een kleiner aantal dan dat van de huidige bewoners van de Valkenhof.’’ Ook werd gezegd dat er geen schotels zouden komen aan de buitenkant van de flat en dat de politie betrokken is bij de afspraken rondom handhaving. Aad Ottervanger, raadslid van VV2000/Leefbaar Vlaardingen verwoordde het gevoel van de bewoners van de Westwijk die avond het meest kernachtig: ,,Waarom nu weer in de Westwijk? De wijk is jarenlang aan alle kanten belast geweest.’’ Collega raadslid en partijgenoot Ben Vuijk sloot hierbij aan en vertelde Vlaardingen24 dat juist nu er allerlei goede initiatieven in die wijk plaatsvinden het niet het goede moment is om er zoveel arbeidsmigranten te huisvesten. Een vraag die centraal stond was hoe goed de ‘goede afspraken’ zijn die gemaakt worden. Als bijvoorbeeld het aantal auto’s dusdanig is dat er parkeeroverlast ontstaat, wie handhaaft dan? Tijdens de commissievergadering werd ook gezegd dat men geleerd heeft van de slechte ervaringen eerder in de Babberspolder en bij de flat aan de Dirk de Derdelaan waar eveneens een groot aantal arbeidsmigranten gehuisvest is. Of en hoe de afspraken gehandhaafd kunnen worden en of bijvoorbeeld uitzendbureaus sancties opgelegd kunnen worden was en is nog onduidelijk. Hans Versluijs leek even resoluut toen er gevraagd werd hoe te handelen als er sprake zou zijn van overlast die blijvend is. ,,Dit kan dan betekenen dat we dit niet willen voortzetten… maar zover zal het vast niet komen’’, voegde hij er aan toe. De bewoners van de Westwijk wachten ondertussen op antwoord van de gemeente Vlaardingen. Met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) hebben zij inzage gevraagd in de stukken betreffende het besluit huisvesting arbeidsmigranten. De eerste officiële reactietermijn is in december al verstreken. Inmiddels hebben zij een ‘rappèl’ en een dwangbevel gestuurd. Pikant detail hierbij is dat de gemeente juist nu weer een intern onderzoek houdt naar de eigen service aan de Vlaardingse burgers.

Reacties