Frisse wind door Vlaardingse Dagschool Erasmus

12-09-2018 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Vlaardingse Dagschool Erasmus zet dit schooljaar een vernieuwende koers in. Tijdens de zomervakantie is er hard gewerkt om alle lokalen weer te schilderen en efficiënter in te richten. Buiten de lokalen zijn er aparte werkplekken, waar kinderen kunnen samenwerken. Er zijn nieuwe digiborden opgehangen. Op deze schermen is de les beter zichtbaar voor de leerlingen, ook als de zon schijnt.  

De basisschool biedt kinderen vanaf groep 5 Engelse les. Verder heeft de school een coördinator Wetenschap en Techniek, een coördinator Kunst en Cultuur en een Taalspecialist aangesteld. De vakleerkracht gym zorgt ervoor dat de kinderen goed bewegen tijdens de gymles. De peuters en de kleuters komen extra in beweging door de ‘Nijntje peutergym’, dat in het speellokaal wordt gegeven. Wat handig is, is dat de peuters en kleuters het pand niet uit hoeven, want het speellokaal zit gewoon in school.

 

Veel verbeteringen

Nuriye van Gelderen, interim directeur: ,,Er is al heel veel gebeurd eind vorig jaar en tijdens de zomervakantie. We hebben veel verbeteringen in gang gezet. Op deze school werd bijvoorbeeld altijd al zeer kindgericht gewerkt. Dat hebben we aangescherpt door het team van Intern Begeleiders uit te breiden, zodat zij de zorg voor de kinderen nog beter kunnen coördineren en monitoren. Wij besteden vanaf dit schooljaar veel aandacht aan de zorg, zowel binnen als buiten de klas voor de leerlingen, die dat nodig hebben. Bovendien zijn we bezig om een Plusklas op te starten voor de bovengemiddelde leerling. Zo kunnen we alle kinderen de zorg bieden, die ze nodig hebben. Daarnaast bieden we na schooltijd voor de kinderen van groepen 7 en 8 de Verlengde Schooldag, waar veel aandacht is voor Taal, Begrijpend Lezen en Woordenschat.

Met het team sluiten we de visie en missie aan op onze taak om kinderen vaardigheden aan te leren, die ze in de 21e eeuw nodig zullen hebben. Dit zijn vaardigheden op het gebied van: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en computional thinking. Echt toekomstgericht onderwijs, dus! En om dit allemaal te vieren, hadden we op de eerste schooldag na de zomervakantie de rode loper uitgelegd en de school was feestelijk aangekleed. Naar school gaan bij Vlaardingse Dagschool Erasmus is een feestje!''

 

Over de school en peuterspeelzaal

Vlaardingse Dagschool Erasmus beschikt ook over een inpandige peuterspeelzaal. Spelen, stimuleren, ontwikkelen en ontmoeten, dat zijn de kernfuncties van de peuterspeelzaal Erasmus. Kinderen van 2 tot 4 jaar leren in een ongedwongen sfeer en in een veilige omgeving om met leeftijdsgenootjes om te gaan. Kinderen komen gemiddeld twee dagdelen per week naar de peuterspeelzaal. Bent u geïnteresseerd in de peuterspeelzaal? U bent van harte welkom om eens te komen kijken. Het telefoonnummer is  06- 452 40 538. Via de website van Wijzer in Opvang & Onderwijs (www.wijzer.nu ) kunt u uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal.

 

Bent u geïnteresseerd en wilt u kennismaken met Vlaardingse Dagschool Erasmus? Belt u dan voor een rondleiding en nadere kennismaking naar Nuriye van Gelderen via telefoonnummer 010-434 99 68. U bent van harte welkom!

 

 

Gerelateerd