Leerlingen Groen naar Ethiopië

07-11-2017 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN – In het kader van het interactieve sociaal financieel onderwijsprogramma ‘Klas4klas’ organiseren dertien leerlingen uit verschillende klassen van het Groen van Prinsterer Lyceum ondernemende activiteiten om hun partnerklas in Ethiopië in het echt te ontmoeten waarmee zij tijdens de lessen al regelmatig contact hebben. 

De opbrengst van de ondernemende activiteit komt normaal gesproken ten goede aan het lesprogramma van de partnerklas van StartUp4kids in Ethiopië. Echter, deze leerlingen zijn de uitdaging aangegaan geld te verdienen voor hun eigen studiereis van een week naar Ethiopië voorafgaand aan de meivakantie. Tijdens de reis gaan zij ervaren wat ze geleerd hebben en ontmoeten zij hun eigen partnerklas.

Tijdens de lessen gaan de leerlingen een eigen onderneming opzetten. Hierin leren ze spelenderwijs hun talenten ontdekken en omgaan met geld en middelen. Daarnaast leren ze via kinderen in Ethiopië over hun cultuur met betrekking tot de lesmodules. Door de leerlingen daadwerkelijk te verbinden met een klas in Ethiopië wordt hun blik op de internationale samenleving verrijkt en wederzijds begrip vergroot 

De leerlingen zijn intussen verschillende persoonlijke en groepsacties gestart. Daarnaast wordt op donderdag 21 december door de leerlingen een grote Kerstmarkt in de school georganiseerd van 19.30 tot 21.30 uur waar omwonenden voor zijn uitgenodigd. Het Klas4klas-lesprogramma wordt aangeboden door de Vlaardingse Stichting StartUp4kids binnen het SWT(studiewerktijd)-programma van de school. Klas4klas creëert een levenslange impact door ervaringsleer en de interactieve manier van lesgeven.

 

Gerelateerd