"B" viert eenjarig bestaan

04-09-2018 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - In de Bibliotheek Vlaardingen is op dinsdag 4 september tijdens de Week van de Alfabetisering het 1 jarig bestaan van B gevierd. De B van Basisvaardigheden, Beter leren lezen en schrijven of rekenen, Begrijpen, Bibliotheek, Boeken, Budgetteren, Betaald werk vinden of Belastingaangifte doen via internet. Maar ook de letter B die iedereen kan lezen.

 

Resultaten 

Tijdens de feestelijke viering werd kort teruggeblikt op wat er in 1 jaar tijd is bereikt. Meer dan 4000 bezoekers. Maar ook meer dan 50 actieve vrijwilligers waarvan de laatsten tijdens de viering een certificaat uitgereikt kregen van wethouder Jacky Silos. Ook onthulde de wethouder de logo’s van een aantal nieuwe bondgenoten in de vorm van een haring.

 

Basisvaardigheden

Spreken, luisteren, lezen en schrijven in de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn noodzakelijk om jezelf uit te drukken en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Mensen die deze vaardigheden niet goed genoeg beheersen om mee te doen, noemen we laaggeletterd. In Vlaardingen zijn zo’n 15.000 inwoners laaggeletterd.

Sinds een jaar kan iedereen met een vraag over basisvaardigheden terecht in de bibliotheek voor informatie en doorverwijzing naar passend aanbod.

 

Bondgenootschap Basisvaardigheden 

Vorig jaar tekenden 8 belangrijke partners het Bondgenootschap Basisvaardigheden. In het eerste jaar van B zijn daar inmiddels 11 bondgenoten bijgekomen[1]. In het Bondgenootschap verklaren de partners dat ze laaggeletterdheid op de agenda zetten, samenwerken aan preventie en vroegsignalering, aan herkenning en doorverwijzing en een compleet en doorlopend aanbod aanbieden. Ze monitoren, evalueren en groeien. 

[1] Het Albeda College, Bibliotheek Maassluis Midden-Delfland,  Bibliotheek Vlaardingen, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Gemeente Vlaardingen, HorizonTaal, Humanitas Waterweg Noord, Minters, NL Educatie, Stichting Aanzet, Stichting Lezen & schrijven, Stichting Samen-Schrijven, Stichting Vlaardingen in Beweging, Stichting Vluchtelingenwerk, Stroomopwaarts, Tornante Trainingen, UWV, de Windwijzer, Zorgorganisatie eerst Lijn (ZEL).

Gerelateerd