Marathonweg blijft in route gevaarlijke stoffen

30-06-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) geeft aan dat transport van gevaarlijke stoffen de bebouwde kom zo veel mogelijk moet mijden. Voor transporten die hun afleverpunt in de gemeente hebben is dit niet mogelijk. Hiervoor kan de gemeente een route aanwijzen. Het aanwijzen van een route heeft vooral tot doel delen van de gemeente te vrijwaren van transport van gevaarlijke stoffen. Zonder aangewezen route mag de chauffeur de route zelf bepalen. Afwijking van de vastgestelde route is alleen mogelijk via een ontheffing.

De gemeenteraad vergaderde donderdag over een gewijzigde route gevaarlijke stoffen, waarbij er minimale aanpassingen waren gedaan maar waarbij ook het 'papierwerk' voor ondernemers aanzienlijk verminderd was. Vooraf was er een inspreker namens de omwonenden van de Marathonweg die schetste dat op basis van verschillende voorgenomen bouwplannen, waaronder woningbouw bij de voormalige Fortuna velden en uitbreiding van revalidatiecentrum De Marnix, het nog drukker gaat worden dan het nu al is. De geplande woningbouw rond het stationsgebied bij Vlaardingen Centrum echter was voor het college aanleiding om daarlangs, via de A4 en Vijfsluizen, geen transporten van gevaarlijke stoffen toe te staan. Deze (extra) route over de Galgkade en de Deltaweg zou de Marathonweg echter wel forst ontlasten. Links en rechts van de drukke Marathonweg wonen echter, nu en straks, meer mensen dan bij in de nieuw te bouwen wijken in het Stationsgebied. De inspreker betoogde ook nog eens dat bij transporten van gevaarlijke stoffen het tunneltje onder het spoor bij de kruising van de Marathonweg met de Deltaweg/Maassluissedijk de risico's ook nog eens vergroot werden.

De raad noch verantwoordelijk wethouder Ruud van Harten zagen in deze kritische kanttekeningen reden om het plan en de nieuw vast te stellen route te wijzigen. De problemen voor bewoners van de Marathonweg werden erkend, maar alternatieven werden niet door de verschillende raadsfracties benoemd. Bij de discussie over dit agendapunt werd door Vera Kalf van de VVD nog eens de oortjes, oftewel de op- en afritten van het Blankenburgtracé benoemd; het aanleggen hiervan zou een enorme ontlasting van de Marathonweg hebben betekend. ,,Uw eigen VVD minister Schulz heeft hier nee tegen gezegd'', aldus Arjen Sterenberg van de SP, die hierover het woord voerde. Bij de stemming over de route gevaarlijke stoffen stemde alleen de fractie van GroenLinks uiteindelijk tegen.

Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »Altijd Up-to-date