Weer meer drukte op de Marathonweg?

14-07-2017 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Enige tijd geleden heeft de GroenLinks fractie vragen gesteld inzake de mogelijke vestiging van Coolport Westland in Vlaardingen en de daarmee gepaard gaande verkeersbewegingen en milieuoverlast op de Marathonweg. Nu ligt er een wijzigingsplan ter inzage om een verbindingsweg  aan te leggen om een gedeelte van de Zevenmanshaven te ontsluiten waar de Coolport gevestigd kan worden. Het betreft een wijziging van bestemming groen naar bestemming verkeer. De fractie heeft er inmiddels vragen over gesteld aan het college van B&W.

GroenLinks ziet een samenhang tussen de aanleg van een verbindingsweg en de vestiging van het bedrijf Coolport Westland: ,,Waarom wordt de problematiek van de zwaar verontreinigde grond niet opgelost? Zand erover en een nieuwe weg aanleggen? En 'bestemming groen' wijzigen in 'bestemming verkeer'? Is gezondheid van de Vlaardingers voor het college nog wel een belangrijk punt?''

In haar vragen maakt de fractie zich verder onder meer 'druk' over de belasting die het aantal extra verkeersbewegingen (vrachtauto's vanuit de Zevenmanshaven) op de Marathonweg heeft; voor het milieu én voor de bewoners aan en rond de Marathonweg. Fractieleden Kees Borsboom en Lianne van Kalken vragen zich daarbij ook af hoezeer het college de omwonenden serieus neemt, na alles wat er misging in de communicatie bij andere beoogde bestemmingswijzigingen waaronder het Muskuskruid  . Ze doen daarbij een oproep aan het college om eerder gemaakte afspraken over de grond tussen de Trawlerweg en de Zevenmanshaven openbaar te maken. Dat de wijziging op het bestemmingsplan pas aan het begin van de zomervakantie ter inzage ligt vindt de GroenLinksfractie tenslotte afkeurenswaardig.

Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »Altijd Up-to-date